link do bip


 

Ogłoszenie

 

 

Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” informuje, iż na zebraniu ustalono


składkę na rok szkolny 2016/2017 w wysokości 100zł płatną jednorazowo lub w dwóch


ratach w terminach:


do 14 października – 50 złotych


do 15 lutego – 50 złotych


Płatności można dokonać u intendenta przedszkola lub u przedstawiciela Rady Rodziców w poszczególnych grupach.


Fundusze z Rady Rodziców przeznaczone są na:


- teatrzyki organizowane na terenie przedszkola, bale,


- dekoracje


- zabawki dla dzieci w grupach


- upominki, książki, nagrody


- dojazdy (w przypadku trudnych warunków atmosferycznych) na - przedstawienia teatralne do KDK-u


- inne wydatki wynikające z potrzeby sytuacji.


Uwaga!
Prosimy Rodziców o zgłaszanie do serketariatu przedszkola


zmian w adresie zamieszkania i zameldowania dziecka.


 


 

Założenia koncepcji na rok szkolny 2016/2017  (<<< pobierz plik)

 

 

Misja i wizja przedszkola (<<< pobierz plik)

 

 

Model absolwenta (<<< pobierz plik)Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3 i 4-letnich (<<< pobierz plik)


Ramowy rozkład dnia dla dzieci 4 i 5-letnich (<<< pobierz plik)


Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5-letnich (<<< pobierz plik)


Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 i 6 -letnich - grupy zlokalizowane w S.P. nr 9 (<<< pobierz plik)


Karta "Duża Rodzina 3+" (<<< zarządzenie oraz regulamin do pobrania)