link do bip
Przedszkole Miejskie Nr 15 "Bajka" w Kutnie


ul. Jagie³³y 4A


99-300 Kutno


woj. ³ódzkie


telefon/fax: 024 253 61 10


e-mail: pm15@o2.pl 
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 15 "Bajka" w Kutnie


przyjmuje interesantów:Poniedzia³ek 14.00-15.00


¦roda 8.00-9.00


 
Wicedyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 15 "Bajka" w Kutnie


przyjmuje interesantów:Wtorek 14.00-15.00


Czwartek 9.00-10.00


Pi±tek 14.30-15.30