Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Koncepcja pracy

„Wszystko co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym, jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”
Robert Fulghum

 Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego nr 15 "Bajka" w Kutnie na rok szkolny 2018/2019

 „Edukacja patriotyczna i regionalna w różnych formach działalności dzieci.”

Zadania:

Kształtowanie w dzieciach poczucia tożsamości narodowej i regionalnej.
Kształtowanie szacunku dla własnego państwa i historii regionu.
Wdrażanie do współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.
Kształtowanie świadomości obywatelskiej.

Oczekiwane efekty:

Dzieci poznają przeszłość swojej ojczyzny.
Znają Hymn Państwowy oraz barwy i symbole narodowe.
Poznają historię Święta Niepodległości Polski.
Przestrzegają uznanych tradycją zachowań podczas uroczystości przedszkolnych i patriotycznych.
Poznają historię i tradycje patriotyczne naszego regionu.
Poznają regionalne instytucje promujące działalność kulturalną.

Diagnozowanie rezultatów:

dotyczyć będzie patriotycznych i obywatelskich postaw oraz zachowań dzieci. Zastosowane narzędzia: arkusze monitoringu, karty obserwacji dzieci, karty kontroli pracy nauczycieli. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.